S Filozofickou fakultou UK vykročíš do života správnou nohou

  • Štúdiom u nás získaš široký rozhľad, ktorý ti otvorí bohaté možnosti  uplatnenia v praxi doma i v zahraničí
  • Môžeš navštevovať prednášky podľa svojho individuálneho záujmu aj mimo svojho študijného programu, či ísť na študijný pobyt do zahraničia na naše renomované partnerské univerzity
  • Sídlime v centre hlavného meste, ponúkajúceho množstvo aktivít pre trávenie voľného času či možností práce popri štúdiu.