A) Vlastná tvorba – uchádzač najneskôr do 30. apríla 2017 pošle na poštovú adresu:

Katedra žurnalistiky
(VLASTNÁ TVORBA)
Filozofická fakulta UK
Štúrova 9
814 99 Bratislava

bibliografický súpis všetkých vlastných publikovaných žurnalistických prác zoradený chronologicky (názov dokumentu, kde bol publikovaný, kedy);

tri najhodnotnejšie ukážky z tohto súpisu (zo svojej tvorby) naskenované alebo zaznamenané v bežných digitálnych formátoch.

B) Modelová správa – uchádzač počas prijímacej skúšky vytvorí 10-riadkovú  modelovú správu podľa zadania na aktuálnu tému.

C) Kamerová skúška – uchádzač počas prijímacej skúšky absolvuje max. 3-minútové vystúpenie  pred kamerou na vyžrebovanú tému z rozličných oblastí spoločenského života.