FILOZOFIA
Škola argumentácie a logického myslenia

  • Filozofia je jednou zo základných humanitných disciplín, vďaka ktorým chápeme svet. Je to  kritické a tvorivé pojmové myslenie odhaľujúce súvislosti.
  • Cieľom štúdia filozofie je pomôcť ti stať sa intelektuálne zrelou osobnosťou s bohatým repertoárom konceptuálne a analyticky zameraných schopností a intelektuálnych zručností.
  • Rozvinieš svoje kreatívne a intelektuálne schopnosti, prehĺbiš si kritické myslenie, objavíš súvislosti a nadobudneš kultivovaný verbálny aj písomný prejav.
  • Súčasťou tvojho štúdia budú kurzy z dejín filozofie (antická filozofia, stredoveká filozofia, novoveká filozofia, nemecká klasická filozofia, filozofia 19. storočia, filozofia 20. storočia, slovenská a česká filozofia), etiky, sociálnej a politickej filozofie, logiky, metodológie vied, epistemológie a metafyziky.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra          Chcem študovať filozofiu