Chceš vedieť viac o tom, ako funguje spoločnosť, politika či jednotlivec?

Vyber si z týchto štyroch študijných programov – niektoré z nich majú u nás takmer storočnú tradíciu od založenia fakulty v roku 1921. Iné, napríklad politológia, u nás vznikli až po roku 1989, keďže totalitný režim ich štúdium neumožňoval.

FILOZOFIA
Škola argumentácie a logického myslenia

POLITOLÓGIA
Pohľad do vnútra politiky

PSYCHOLÓGIA
Odhaľ motívy ľudského správania

SOCIOLÓGIA
Zisti, ako funguje spoločnosť