POLITOLÓGIA
Pohľad do vnútra politiky

  • Politológia sa venuje porozumeniu a vysvetleniu politiky. V rámci štúdia ponúkame kurzy, v ktorých študenti získajú poznatky o fungovaní politických systémov doma a v Európskej únii, politickom myslení a ideológiách, výskumných metódach a technikách, či kurzy venované medzinárodným vzťahom a verejnej politike.
  • Naučíš sa samostatne a tvorivo myslieť, rozvinieš svoje analytické schopnosti a naučíš sa prezentovať svoju prácu profesionálnym a presvedčivým spôsobom. Tvoje štúdium bude zamerané tak, aby si sa po jeho skončení dokázal bez problémov uplatniť na atraktívnych pozíciách vo verejnej aj súkromnej sfére.
  • Študuj odbor, ktorý je kompatibilný so štúdiom politológie na univerzitách v západnej Európe. Počas štúdia budeš mať možnosť absolvovať študijné pobyty v zahraničí a výskumné stáže na Slovensku na verejných a súkromných inštitúciách.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra          Chcem študovať politológiu