SOCIOLÓGIA
Zisti, ako funguje spoločnosť

  • Sociológia je spoločenská veda, ktorá sa zameriava na systematizáciu poznatkov o živote súčasnej spoločnosti, aktuálnych sociálnych problémoch a vysvetľovanie podmienenosti konania ľudí ich vzťahmi s okolím a inými ľuďmi.
  • Spoznáš základy skúmania sociálnych javov, analýzy aktuálnych sociálnych problémov a spracovania výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní.
  • Zistíš, ako sa sociologickým výskumom zozbierané informácie využívajú na interpretáciu fungovania spoločnosti a postavenia človeka v nej.
  • Zároveň prenikneš do základov ďalších príbuzných vied, ako sú demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, informatika.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra