VÝCHODOÁZIJSKÉ JAZYKY A KULTÚRY (so zameraním na japonský jazyk a kultúru)

VÝCHODOÁZIJSKÉ JAZYKY A KULTÚRY (so zameraním na japonský jazyk a kultúru)
Nauč sa jazyk a spoznaj kultúru Japonska

  • Po skončení štúdia budeš ovládať japonský jazyk na úrovni pokročilý a budeš schopný prekladať jednoduchšie umelecké a odborné texty z japončiny do slovenčiny.
  • Získaš vedomosti o klasickom jazyku, súčasnej hovorovej a knižnej japončine, jazyku masmédií a odborných textov. Súčasťou štúdia sú aj kurzy venované japonským dejinám od najstarších čias do súčasnosti, prednášky a semináre o klasickej aj modernej japonskej literatúre, tradičnej filozofii a náboženstve,  o kultúrno-historickom vývoji Japonska v minulosti a jeho aktuálnom vývoji.
  • Budeš mať možnosť uchádzať sa o študijný pobyt do Japonska.
  • Nevyhnutným predpokladom pre štúdium je znalosť anglického jazyka na úrovni B2.


Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra