Chceš študovať cudzie jazyky a kultúry?

Znalosť cudzieho jazyka, kultúry a histórie cudzej krajiny ti otvorí  dvere do sveta a umožní spoznať bližšie i vzdialenejšie krajiny. Ponúkame  päť jednoodborových študijných programov zameraných na regióny od Strednej Európy až po východnú Áziu. Otvárame  tiež 30 bakalárskych študijných programov v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktoré vždy pozostávajú z kombinácie dvoch jazykov. Sú  medzi nimi aj jazyky, ktoré neponúka nijaká iná fakulta na Slovensku.

RUSKÉ A VÝCHODOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ
Spoznaj jazyk a kultúru významnej časti sveta

SLOVAKISTICKÉ ŠTÚDIÁ (pre zahraničných uchádzačov)
Spoznaj slovenčinu a Slovensko zo všetkých strán

SLOVANSKÉ ŠTÚDIÁ
Študuj príbuzné slovanské jazyky a ich kultúru

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ (v anglickom jazyku)
Študuj jazyky a kultúru susedov

VÝCHODOÁZIJSKÉ JAZYKY A KULTÚRY (so zameraním na čínsky jazyk a kultúru)

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO (47 kombinácií rozličných jazykov)
Zvládni cudzí jazyk na profesionálnej úrovni