Chceš študovať cudzie jazyky a kultúry?

Znalosť cudzieho jazyka, kultúry a histórie cudzej krajiny ti otvorí  dvere do sveta a umožní spoznať bližšie i vzdialenejšie krajiny. Ponúkame štyri jednoodborové študijné programy zamerané na regióny od Strednej Európy až po východnú Áziu. Otvárame tiež 37 bakalárskych študijných programov v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktoré vždy pozostávajú z kombinácie dvoch jazykov. Sú  medzi nimi aj jazyky, ktoré neponúka nijaká iná fakulta na Slovensku.

GERMÁNSKE ŠTÚDIÁ
Spoznaj kultúra a jazyk významnej časti Európy

ROMÁNSKE ŚTÚDIÁ
Študuj jeden z historicky najstarších kultúrnych a jazykových areálov

RUSKÉ A VÝCHODOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ
Spoznaj jazyk a kultúru významnej časti sveta

SLOVANSKÉ ŠTÚDIÁ
Študuj príbuzné slovanské jazyky a ich kultúru

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ (v anglickom jazyku)
Študuj jazyky a kultúru susedov

VÝCHODOÁZIJSKÉ JAZYKY A KULTÚRY
Nauč sa jazyk a spoznaj kultúru Číny
Nauč sa jazyk a spoznaj kultúru Kórey
Nauč sa jazyk a spoznaj kultúru Japonska

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO
Zvládni cudzí jazyk na profesionálnej úrovni