RUSKÉ A VÝCHODOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

RUSKÉ A VÝCHODOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ
Spoznaj jazyk a kultúru významnej časti sveta

  • Budeš ovládať ruský jazyk slovom i písmom a ďalší slovanský jazyk podľa vlastného výberu (bulharčinu, srbčinu, slovinčinu, poľštinu, chorvátčinu, macedónčinu, ukrajinčinu) a, samozrejme, anglický jazyk. Zároveň získaš teoretické i praktické poznatky o Rusku a širšom regióne východnej Európy.
  • Absolvuješ kurzy z dejín ruskej literatúry, predmety venované dejinám, kultúre a súčasným sociálnym a politickým pomerom Ruska a ďalších východoeurópskych krajín, kurzy správnej výslovnosti, gramatiky či praktickej štylistiky. Súčasťou štúdia je aj jazyk odborných textov a konzekutívne tlmočenie.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra