VÝCHODOÁZIJSKÉ JAZYKY A KULTÚRY (so zameraním na čínsky jazyk a kultúru)

VÝCHODOÁZIJSKÉ JAZYKY A KULTÚRY (so zameraním na čínsky jazyk a kultúru)
Nauč sa jazyk a spoznaj kultúru Číny

  • Po skončení štúdia budeš ovládať čínsky jazyk na úrovni pokročilý a budeš schopný prekladať jednoduchšie umelecké a odborné texty z čínštiny do slovenčiny.
  • Získaš vedomosti o klasickom a stredovekom jazyku, súčasnej hovorovej a knižnej čínštine, jazyku masmédií a odborných textov. Súčasťou štúdia sú aj kurzy venované čínskym dejinám od najstarších čias do súčasnosti, prednášky a semináre o klasickej aj modernej čínskej literatúre, tradičnej filozofii a náboženstve,  o kultúrno-historickom vývoji Číny v minulosti a jeho aktuálnom vývoji.
  • Máš možnosť získať štipendium na dva semestre štúdia na vysokej škole v Číne.
  • Nevyhnutným predpokladom pre štúdium je znalosť anglického jazyka na úrovni B2.


Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra