DEJINY UMENIA – HISTÓRIA

Staň sa odborníkom na výtvarné umenie a porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

  • Získaš vedomosti o vývoji maliarstva, sochárstva, architektúry a umeleckých remesiel, prehľad o vývoji jednotlivých druhov výtvarného umenia v širšom európskom i svetovom rámci aj v jeho špecifických podobách na území Slovenska.
  • Nadobudneš znalosti z ikonografie, poznatky o formálnych aspektoch a slohových premenách a o všeobecnej kultúrnej histórii a politicko-sociálnom živote, ktoré boli relevantné pre charakter umeleckej tvorby.
  • Rozšíriš si teoretické i praktické poznatky z histórie a získaš kompetencie tvorivo pracovať v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín.
  • Okrem základných historických disciplín získaš poznatky aj z pomocných vied historických, dejín historiografie a ďalšie.


Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra dejín výtvarného umenia, Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín