ETNOLÓGIA – MUZIKOLÓGIA

Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a staň sa znalcom hudby

  • Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra.
  • Štúdium ťa naučí hľadať odpovede na otázky socializácie a identity, rasy a etnicity, rodových a mocenských vzťahov.
  • Nájdeš vysvetlenia konkrétnych náboženských, ekonomických a spoločenských javov, zistíš, aký význam majú fenomény folklóru a tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva.
  • Muzikológia ťa pripraví na uplatnenie v rôznych sférach hudobného života, ako je hudobná kritika, hudobný manažment, koncertná a operná dramaturgia, počítačová muzikológia či hudobná muzeológia.
  • Budeš sa venovať dejinám hudby, etnomuzikológii (teórii ľudovej a tradičnej hudby) a systematickej hudobnej vede (zahŕňajúcej hudobnú teóriu, estetiku, psychológiu, akustiku a viacero ďalších oblastí).
  • Okrem „vážnej“ či „klasickej“ hudby získaš prehľad o folklóre, populárnej hudbe a jazze a budeš sa venovať aj praktickým hudobným predmetom ako Collegium musicum, klavírna hra a hra partitúr.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra etnológie a muzeológie, Katedra muzikológie