FILOZOFIA – RELIGIONISTIKA

Spoznaj školy argumentácie a logického myslenia a skúmaj svetové náboženstvá

  • Filozofia je jednou zo základných humanitných disciplín, vďaka ktorým chápeme svet. Je to  kritické a tvorivé pojmové myslenie odhaľujúce súvislosti.
  • Cieľom štúdia filozofie je pomôcť ti stať sa intelektuálne zrelou osobnosťou s bohatým repertoárom konceptuálne a analyticky zameraných schopností a intelektuálnych zručností.
  • Rozvinieš svoje kreatívne a intelektuálne schopnosti, prehĺbiš si kritické myslenie, objavíš súvislosti a nadobudneš kultivovaný verbálny aj písomný prejav.
  • Religionistika nie je teológia, zaoberá sa náboženstvami celého sveta rovnocenne a navzájom ich porovnáva.
  • Budeš skúmať náboženstvo ako špecifický fenomén, ktorý je vlastný ľudstvu na všetkých stupňoch vývoja, oboznámiš sa s posvätnými textami jednotlivých náboženstiev a náboženské prejavy budeš skúmať aj priamo v teréne.
  • Čaká ťa tiež štúdium dejín svetových náboženstiev, archeológia náboženstva, filozofia náboženstva, geografia náboženstva, antropológia náboženstva, náboženská symbolika, náboženský folklór a pod.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra porovnávacej religionistiky