KLASICKÉ JAZYKY
Spoznaj základy európskej civilizácie

  • Počas štúdia zvládneš grécky a latinský jazyk po teoretickej a praktickej stránke, nadobudneš poznatky o dejinách gréckeho a rímskeho staroveku, o antickej literatúre a kultúre, o civilizáciách antického Stredomoria, o antickej a stredovekej filozofii a pod.
  • Štúdium klasickej filológie ti prinesie hlbšie spoznanie antického dedičstva ako jedného zo základných kameňov európskej civilizácie.
  • Antickú kultúru budeš spoznávať prostredníctvom písomných prameňov v latinčine a gréčtine – čítanie, rozbor a výklad pôvodných textov. Štúdium zahŕňa grécku a rímsku literatúru, politické a kultúrne dejiny antického staroveku, antickú mytológiu, topografiu antického sveta, latinskú a grécku poantickú tradíciu, dejiny Byzancie apod.

 

Viac informácií     Študijný plán     Zabezpečujúca katedra