RELIGIONISTIKA
Skúmaj svetové náboženstvá

  • Religionistika nie je teológia, zaoberá sa náboženstvami celého sveta rovnocenne a navzájom ich porovnáva.
  • Budeš skúmať náboženstvo ako špecifický fenomén, ktorý je vlastný ľudstvu na všetkých stupňoch vývoja, oboznámiš sa s posvätnými textami jednotlivých náboženstiev a náboženské prejavy budeš skúmať aj priamo v teréne.
  • Čaká ťa tiež štúdium dejín svetových náboženstiev, archeológia náboženstva, filozofia náboženstva, geografia náboženstva, antropológia náboženstva, náboženská symbolika, náboženský folklór a pod.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra