MUZEOLÓGIA A KULTÚRNE DEDIČSTVO

MUZEOLÓGIA A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Starostlivosť o pamiatky a ich ochrana

  • Štúdiom získaš základnú orientáciu v disciplínach, ktorých súčasťou je ochrana hmotného kultúrneho dedičstva, s ťažiskom v múzejníctve a v ochrane pamiatok (muzeológia a monumentológia).
  • Uplatnenie si nájdeš najmä v kultúrnych inštitúciách, zameraných na ochranu pamiatok, v múzeách a galériách, v oblasti odbornej ochrany a správy pamiatok.
  • Oboznámiš sa s metódami práce príbuzných vedných disciplín, ako je archívnictvo, knižničná veda, dejiny umenia, kulturológia, etnológia, ale aj so základmi konzervácie a reštaurovania predmetov a pod.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra          Chcem študovať muzeológiu